Zomerreis

De zomerreis van 2019 zal dit jaar plaatsvinden van 13­-23  juli en we komen al op stoom: de reisleiding is compleet en  na de informatieavond op 27 januari hebben zich in totaal  23 jongeren gemeld! Daarmee is de reis bijna volgeboekt,  er is nog plek voor 1 jongere 16+. De maandelijkse  voorbereidingsavonden en aansluitende soos zijn weer  gestart, het is een enthousiaste groep. Van 9­-13 mei zullen Alja en Willemijn voor verdere voorbereiding van de zomerreis naar Oekraïne gaan en detailafspraken over de klussen en projecten voor komende  zomer maken. Ook is de tientjesactie al weer gestart en de eerste  inkomsten door pannenkoeken bakken, boterkoeken  verkoop, schoolboeken kaften en pianospel zijn binnen. Dat  belooft weer een mooi bedrag te worden, dat besteed zal  worden aan een door de deelnemende jongeren zelf te  kiezen doel.