Zondag 7 september: startzondag voor de hele gemeente

Op de startzondag zetten we onze gewone gang van zaken op de kop. We beginnen dit keer met de koffie! We vieren als Schalkhaarders en Colmschatenaren samen in de Ichtuskerk.

Van 9.30 tot 10.30 uur kan iedereen binnen komen lopen voor een informeel begin van het nieuwe seizoen. Koffie, thee, limonade, zelfgebakken cake en koek staan klaar. In de hal zullen informatiekraampjes staan, want ook dit jaar is ons kerkelijk huis weer een markt vol mogelijkheden.

De startdienst begint vervolgens om 10.45 uur. Het startorkest o.l.v. Henk Flim werkt mee: een goede traditie. Samen met organist Janke Oberman zullen ze er een mooi feest van maken. We spelen en zingen het dak van de kerk!

In deze dienst staat het jaarthema HUIS centraal. Dit thema komt uit de beleidsnotitie 2014 e.v., waarin o.a. staat: de PGCS wil een open en gastvrij huis zijn, een plek waar mensen op verhaal kunnen komen. Vanuit dit huis willen we – samen met anderen – werken aan een betere wereld.

In de dienst vindt ook het feest van afscheid en (her-)bevestiging van ambts- en taakdragers plaats. En ook de liturgische bloemschikgroep laat zich op deze zondag weer van haar creatieve kant zien.