Zondagszin 21 mei Bezoek aan Stichting Gered Gereedschap in Lettele

Stichting Gered Gereedschap is in 1982 opgericht en stelt zich ten doel mensen in ontwikkelingslanden zelfstandiger en onafhankelijker te maken door ze te ondersteunen in het ontwikkelen van professioneel vakmanschap. Deze ondersteuning is in de vorm van gereedschap dat wordt aangeboden aan die loodgieters, metselaars, houtbewerkers, etc. die zelf onvoldoende financiële middelen hebben om dit aan te schaffen. Nederlandse particulieren en bedrijven die een nuttige bestemming zoeken voor hun ‘oude’ gereedschap kunnen dit brengen naar een van de inzamelpunten in Nederland. Eenmaal ingezameld wordt het gereedschap opgeknapt in een van de vele werkplaatsen van de stichting.

Eén van die werkplaatsen bevindt zich op de Spanjaardsdijk 92b in Lettele. Het opknapwerk wordt in deze werkplaats ook verricht door mensen die niet op een normale manier aan het arbeidsproces kunnen deelnemen (zoals vluchtelingen) en daarmee draagt de werkplaats niet alleen bij aan het vakmanschap in ontwikkelingslanden (zoals Tanzania waar het gereedschap momenteel naar toe gaat) maar ook hier in Nederland. Daarom leek het ons de moeite waard hier een zondagszin aan te wijden.

We hebben Adri Groeneveld, gemeentelid en betrokken bij het bestuur van de werkplaats, bereid gevonden om ons te woord te staan. Na de dienst op zondag 21 mei kunnen gemeenteleden naar de Spanjaardsdijk 92b in Lettele fietsen of rijden. Vanaf 11.30uur zal Adri ons vervolgens rondleiden en rond twaalven zullen we daar gezamenlijk lunchen (catering wordt geregeld). We denken nog na over een leuke bezigheid voor de kinderen in en/of om de werkplaats. Bij interesse of vragen graag aanmelden voor 17 mei bij Wouter Lubberts (wouter.lubberts@gmail.com). Ook in het geval u geen mogelijkheden voor vervoer hebt. Dat zullen we dan proberen op te lossen.
Met vriendelijke groet, Commissie Vorming & Toerusting