Zorgteam

We hebben inmiddels een aantal hulpvragen ontvangen en door inzet van de vrijwilligers konden we daar aan voldoen. Maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom. U kunt zich melden bij Gerke Kruissink via de email: gerke.kruissink @ concepts.nl

Ook voor verzoeken om steun kunt u bij haar terecht tussen 6 en 7 uur ’s avonds op nummer 06-46273406 of via de email. Dit kan ook via de predikanten of ouderlingen.