Zorgteam

 We hebben inmiddels een aantal hulpvragen ontvangen en door inzet van de vrijwilligers konden we daar aan voldoen. Maar nieuwe vrijwilligers zijn altijd welkom.

U kunt zich melden bij Gerke Kruissink via de email: gerke.kruissink@concepts.nl

Ook voor verzoeken om steun kunt u bij haar terecht tussen 6 en 7 uur ’s avonds op nummer 06 – 462 734 06 of via de email. Dit kan ook via de predikanten of ouderlingen.

Zorgzame kerk

Nederland staat op de drempel van grote veranderingen. Vanaf 2015 treden drie nieuwe wetten in werking: Langdurige Zorg, Jeugdzorg en de Participatiewet. De overheid trekt zich dan terug en laat meer aan burgers zelf over en aan hun sociale netwerk.

Loopt u ergens tegen aan meld het ons!