Zorgzame kerk

Nederland staat op de drempel van grote veranderingen. Vanaf 2015 treden drie nieuwe wetten in werking: Langdurige Zorg, Jeugdzorg en de Participatiewet. De overheid trekt zich dan terug en laat meer aan burgers zelf over en aan hun sociale netwerk.

Loopt u ergens tegen aan meld het ons!