ZW0- Pinkstercollecte op 9 juni 2019

De Bijbel voor iedereen – China

De opbrengst van de Pinkstercollecte in de dienst van 9 juni is bestemd voor het werk dat Kerk in Actie samen met de Chinese Raad van Kerken om de Bijbel beschikbaar te maken voor christenen in gebieden waar de officiële taal, het Mandarijn, niet of nauwelijks gesproken wordt.

In de provincie Yunnan bij voorbeeld wonen veel christenen die tot minderheidsgroepen behoren, zoals de Witte Yi, een groep van 67.000 mensen van wie 60% christen is. Voor hun geloof, maar ook voor hun identiteit als minderheid is het belangrijk om een Bijbel in hun eigen taal te hebben. Kerk in Actie steunt daar een bijbelvertaalproject. Het Nieuwe Testament is al klaar. Nu is men bezig met het vertalen van het Oude Testament.

Aan dit bijbelvertaalproject is een alfabetiseringsprogramma verbonden. Omdat de taal van de Witte Yi niet op scholen wordt onderwezen, kunnen veel mensen hun taal niet lezen en schrijven. Met een Bijbel in de eigen taal zijn zij dus nog steeds niet geholpen. Daarom steunt Kerk in Actie ook alfabetiseringsklassen in het gebied van de Witte Yi.

Deze collecte wordt van harte aanbevolen.