ZWO commissie PGCS

De opbrengst van de flyers voor steun aan het werk van de ZWO die in juli in Kerkklanken zijn ingevoegd, bedraagt € 889. Alle goede gevers worden zeer hartelijk bedankt.

We hebben in november afscheid genomen van Els de Ruiter die zo’n twintig jaar lid is geweest van de ZWO commissie. Zij zal zich nog wel bezighouden met enkele activiteiten zoals de vitrinekast in de gang, FairTrade activiteiten en de wereldmaaltijden. We hebben Els bedankt voor haar jarenlange inzet en dat gemarkeerd met een afscheidscadeau; twee duurzame kookboeken.

De ZWO commissie heeft unaniem besloten om het Taalhuis in Deventer te steunen met een bedrag van € 750. Het Taalhuis heeft financiële zorgen. De gemeente zal volgend kalenderjaar minder subsidie verlenen aan de stichting. Daardoor komen ze in een moeilijke positie. De doelgroep: het aantal vluchtelingen en andere minvermogende buitenlanders breidt de laatste tijd uit en ze hebben meer lesmateriaal nodig waar geen extra fondsen tegenover staan.

De opbrengst van de zendingsbussen in de eerste helft van 2020 is bestemd voor het project “Bijenhouden biedt jongeren toekomst in Guatemala”. Guatemala werd tientallen jaren geteisterd door een gruwelijke burgeroorlog. Nog altijd heeft de bevolking te kampen met veel geweld en corruptie. De sociale en economische ongelijkheid is groot. Vooral jongeren die tot de Maya­bevolking behoren hebben nauwelijks toegang tot onderwijs en weinig kans op werk. Hierdoor kunnen jongeren niet in hun eigen levensonderhoud voorzien. Vredescentrum Barbara Ford, partner van Kerk in Actie, wil hierin verandering brengen en biedt deze jongeren een vakopleiding, bij voorbeeld tot imker of een opleiding textiel bedrukken. De jongeren worden vervolgens samen gebracht in coöperaties waarbij ze gezamenlijk een onderneming starten. Vredescentrum Barbara Ford wil jaarlijks 80 jongeren een vakopleiding geven en 400 jongeren trainen in (mensen)rechten.

Jaap Breetvelt

ZWO commissie