ZWO/Diaconie, wijziging rekeningnummer.

 Met ingang van 1 januari 2018 is de financiële administratie van de ZWO geïntegreerd in de administratie van de Diaconie (waarvan zij altijd al een onderdeel was). De ZWO kent vele begunstigers/donateurs die maandelijks of jaarlijks een bijdrage overmaken. Dit kan nu gebeuren op twee rekeningen, te weten een bij de Rabobank en een bij de ING.Ter vereenvoudiging van de administratie en beperking van bankkosten willen wij e.e.a. samenvoegen. Dit betekent dat de rekening bij de RABO, rekeningnummer NL04 RABO 0314 5380 03, op termijn wordt opgeheven. Degenen, die daar nu op overmaakten hebben reeds een persoonlijk bericht per brief of mail gekregen. De vervangende rekening wordt de rekening zoals vermeld achter op ‘Kerkklanken’, te weten NL41 INGB 0005 6878 47 t.n.v. ZWO PGCS. Wij begrijpen dat zo’n wijziging niet voor iedereen even prettig is, maar uw bijdragen blijven zeer welkom, dus onze excuses voor het ongemak.

Frits van Doorn, penningmeester Diaconie