ZWO Zendingsbussen

Op 3 en 10 juni was het mogelijk om aan te geven welke projecten er met de opbrengst van de zendingsbussen gesteund zouden worden. Er hebben 108 mensen gestemd en de uitslag is als volgt: 52 stemmen voor kinderarbeidvrije zones in Kenia, 35 stemmen voor micro­kredieten in Pakistan en 20 stemmen voor klimaatverbetering in Bangladesh.

Vanaf 1 juli 2018 tot 1 januari 2019 gaat dus de opbrengst van de zendingsbussen naar het project in Kenia. Ongeveer een kwart van alle kinderen tussen de 5 en 15 jaar in West­Kenia moet werken onder slechte en gevaarlijke omstandigheden. Hierdoor kunnen ze niet of slechts een paar jaar naar school. Drie Keniaanse organisaties zetten zich in om zes kinderarbeidvrije zones op te richten, Kinderen, ouders, leerkrachten, dorpsleiders, religieuze leiders, werkgevers en politici gaan er samen voor zorgen dat alle kinderen in hun regio naar school gaan.