ZWO Zendingsprojecten 2021

De laatste jaren hebben we in de maand juni verkiezingen georganiseerd om onze gemeenteleden te betrekken bij de keuze voor nieuwe zendingsprojecten voor volgende kerkelijk jaar. Dit was in 2020 door de bekende omstandigheden niet mogelijk. Als ZWO commissie hebben voor 2021 twee zendingsprojecten uitgekozen die we hieronder willen voorstellen.

In de eerste helft van 2021 zal de opbrengst van de zendingsbussen gaan naar het project: India – kwetsbare jonge meisjes

In India breken veel meisjes hun opleiding vroegtijdig af, terwijl er al weinig kans is op goed werk. Velen van hen trouwen vroeg. Als dan later hun hun man overlijdt, groeien bij veel vrouwen de problemen hen boven het hoofd: ze worden als weduwen gediscrimineerd, vluchten soms in alcohol en prostitutie en kunnen niet langer voor hun kinderen zorgen. Sommigen zijn besmet geraakt met HIV/Aids.

Samen met kerken in Noordoost­India zorgt het Priscilla Centrum ervoor dat deze vrouwen hun leven weer op de rit krijgen. Ze leren vaardigheden om in hun eigen levensonderhoud te voorzien, groeien in eigenwaarde en bouwen aan hun geloof in God. Het Priscilla Centrum vraagt aan plaatselijke kerken om de kerk te mogen gebruiken als opleidingscentrum en bij te dragen aan de kosten van de cursussen. Per kerkgemeenschap worden tien vrouwen begeleid en getraind. Deze vrouwen krijgen ook bijbellessen, psychische hulp en soms tijdelijk onderdak. Na vijf jaar neemt de lokale kerk het over en het Priscilla Centrum weer in een andere gemeente aan de slag. Zo verspreidt dit werk zich over de hele regio.

In de tweede helft van 2021 gaat de opbrengst naar: KwaZulu Natal – arme boerenfamilies

Veel inwoners van KwaZulu Natal verwachten niet meer dat hun leven ooit nog zal veranderen omdat ze al generaties lang in armoede leven. In KwaZulu Natal wonen veel Zulu’s in heuvelachtig gebied dat niet vruchtbaar is en waar men door klimaatverandering last heeft van toenemende droogte. Oogsten mislukken en de gezinnen lijden regelmatig honger. Hun huizen liggen verspreid over het gebied waar mensen vaak alleen aan het ploeteren zijn.

Dis alles maakt de mensen passief en zonder hoop. Het is een grote uitdaging om die mentaliteit te doorbreken. Het lukt de Zuid­Afrikaanse organisatie ACAT (Africa Cooperative Action Trust) om vooral arme boerenfamilies weer hoop te bieden en in beweging te krijgen. De Bijbel inspireert hen.

ACAT heeft als strategie om vijf gezinnen aan elkaar te koppelen en hen te leren om samen te werken. Door middel van Bijbelverhalen en door de invloed van kerkleiders zet men deze mensen weer tot actie aan waardoor ze meer zelfvertrouwen krijgen, beter voor hun gezin gaan zorgen. Ze zien ook dat door het samenwerken de opbrengst van hun werk op het land groter wordt, waardoor hun inkomsten en voeding verbeteren, ze zijn ook beter bestand tegen de klimaatverandering.

Wat wil ACAT per jaar bereiken? 400 families gaan in groepen van 5 families samenwerken; ze leren samen groentetuinen aan te leggen en te onderhouden, en samen spaargroepen op te zetten; 200 vrijwilligers worden getraind om de groepen te begeleiden bij het leerproces en bij de uitvoering van het geleerde. Het einddoel is om het leven van 3800 volwassenen en kinderen te verbeteren.

Jaap Breetvelt