ZWO zendingsprojecten

Ieder jaar steunt de ZWO commissie met de opbrengst van de zendingsbussen twee zendingsprojecten en nog een derde project voor een bedrag van € 1500. Door COVID­19 loopt dit jaar alles anders dan we gewend zijn. Toch willen we het geld voor het 3e project besteden en wel aan onderstaand project.

De Nationale Stichting ter Bevordering van Vrolijkheid organiseert voor kinderen en jongeren in asielzoekerscentra creatieve activiteiten: Een op de drie vluchtelingen die naar Nederland komt is jonger dan achttien jaar. Deze jonge vluchtelingen zijn vaak afkomstig uit landen waar geweld en onderdrukking tot het dagelijks leven horen. Ze hebben vaak indringende ervaringen achter de rug.

Hun bestaan in Nederland blijft doorgaans nog jarenlang onzeker. De Vrolijkheid is een netwerk van professionele kunstenaars en regelaars. Samen met een bonte stoet vrijwilligers, kinderen, jongeren en ouders worden wekelijks meer dan 100 kunstprojecten op bijna 30 asielzoekerscentra gerealiseerd. Dans, theater, muziek, nieuwe media en beeldende kunst zijn het instrument om verhalen vorm te geven. Vrolijke ruimtes bieden de inspiratie om eigen talenten te ontdekken en ontwikkelen.

Jaap Breetveld