Over ons

De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar is een jonge, levendige geloofsgemeenschap die hoort bij de Protestantse Kerk in Nederland. Wij zijn divers en ruimhartig in onze geloofsbeleving en zijn daar trots op.

De zondagse eredienst is het kloppend hart. Daar ontmoeten we elkaar en zoeken wij God. In de bijeenkomsten wordt ook de speelsheid en diversiteit van onze gemeente zichtbaar: kinderdiensten, jeugddiensten, speciale diensten voor verstandelijk gehandicapten of doven, prachtige korte vieringen op weg naar het Paasfeest, een breed kerstaanbod, enz…
Wij kunnen putten uit de schatkamers van 20 eeuwen christelijke rituelen. Zo zijn we mensen behulpzaam bij het markeren van allerlei bijzondere levensmomenten, zoals: geboorte, doop, relatie en huwelijk en rond het afscheid nemen bij de dood

Wij hebben een wekelijkse kerkdienst in Colmschate in de Ichtuskerk. Er is een grote verscheidenheid aan diensten voor jong en oud. We zingen meestal uit het Nieuwe Liedboek (2013). In de Ichtuskerk werk vaak de cantorij mee. Na de dienst drinken we koffie, thee en limonade met elkaar en is er ruimte voor ontmoeting. Voor kinderen is oppas en kindernevendienst, voor jongeren de jeugdkerk.
Een aantal keren per jaar hebben we een “Anders vieren” dienst. Hierin experimenteren we met andere vormen van kerkdiensten. Ook nodigen we gemeenteleden uit om twee keer per jaar zelf een dienst te organiseren zonder predikant. Deze diensten zijn ook aan te merken als “Anders vieren” diensten.

Er is een ruim aanbod aan uitdagende ontmoetingen door de week, die we Bouwstenen noemen. Deze zijn leerzaam voor jeugd en volwassenen, zoals de catechese en gespreksgroepen, of ontspannend in de vorm van zingen, musicalgroep, koffie-ochtend, enz…

In het kader van hulpverlening over de grenzen heen steken we daadwerkelijk de handen uit de mouwen in de Ukraïne. Met onze oudere jeugd bouwen we daar in een klein dorpje aan school en keuken.

We zien om naar elkaar en wie daar behoefte aan heeft kan rekenen op persoonlijke aandacht en ontmoeting; voor wie het nodig heeft is er ondersteuning.

De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar is een veelkleurige gemeente met circa 2300 gemeenteleden. Een vierde deel hiervan is jonger dan 25 jaar. De kerkelijke gemeente bevindt zich te midden van een aantal nieuwbouwwijken.

Momenteel is er één predikant werkzaam in de gemeente.