Datalekken

Dit formulier heeft u nodig als er in onze kerk iets met gegevens is gebeurd dat niet de bedoeling is.

Dit formulier helpt u om de risico’s in te schatten en een interne melding doen.

Bij een data-incident kunt u denken aan:

  • het vernietigen van gegevens
  • het verliezen van gegevens
  • het wijzigen van gegevens
  • het geven of (door)sturen van gegevens aan de verkeerde mensen
  • het ongeoorloofd toegang hebben tot opgeslagen gegevens

 

Verdere info volgt nog.