De Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar is zich bewust van de informatie die zij verzamelt en verspreidt. We willen zorgvuldig en netjes omgaan met de data die ons wordt toevertrouwd. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Vanuit de PKN is een privacyverklaring beschikbaar gesteld welke de PGCS heeft toegepast op onze eigen kerk.
Deze ingevulde verklaring vind je hier » Privacy-verklaring PGCS

Naast de zaken die genoemd zijn in de privacyverklaring vindt u hieronder nog meer uitleg over het beleid van de PGCS rondom privacy.

 • Algemeen

  Wanneer u lid bent van onze kerk stemt u in met het privacybeleid van de PGCS voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken of beperken. Als u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunt u mogelijk niet goed deelnemen aan het gemeenteleven van de PGCS.

  Wij verwerken uw (bijzondere) persoonsgegevens voor bijvoorbeeld de volgende doelen:

  • administreren van het lidmaatschap van onze kerk
  • informeren over onze activiteiten
  • verzenden van onze nieuwsbrieven
  • contact opnemen in het kader van kerkelijke of pastorale doeleinden
  • de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor de webshop
  • ten behoeve van het beheer en het goed functioneren voor de webshop

   

  Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 • Uw rechten

  Op grond van de privacywetgeving heb u diverse rechten.  Zo hebt u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet.

  Recht op inzage

  U hebt het recht in te zien welke persoonsgegevens wij van u hebben.

  Recht op rectificatie en aanvulling

  U hebt het recht om de persoonsgegevens die wij van u hebben te wijzigen of aan te vullen.

  Recht op beperking van de verwerking

  U hebt het recht om aan te geven dat wij minder persoonsgegevens van u mogen verwerken.

  Recht op vergetelheid

  U hebt het recht om uw gegevens bij ons te laten verwijderen en zogezegd ‘vergeten’ te worden.

  Recht op dataportabiliteit

  U hebt het recht uw persoonsgegevens over te dragen aan een andere partij.

  Recht om je toestemming in te trekken

  Als u toestemming hebt gegeven om uw persoonsgegevens te verwerken, mag u die altijd weer intrekken. Dit moet volgens de wet even makkelijk zijn als het geven van die toestemming. Heb u bijvoorbeeld mondeling toestemming gegeven, dan kunt u simpelweg dezelfde persoon benaderen en zeggen dat u die toestemming intrekt.

  Recht om bezwaar te maken

  Heb u een klacht over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan, dan horen wij dat graag van je via privacy@pgcs.nl. U hebt namelijk het recht om bezwaar te maken. Maar u hebt ook altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Privacyverzoeken kunt u indienen via het ‘rechtenformulier‘.

 • Verstrekking gegevens aan derden

  Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derden als dit verenigbaar is met de genoemde doelen onder het item Algemeen. Uw gegevens worden nimmer verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk en schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.

 • Communicatie

  Vanuit onze kerk communiceren wij op diverse manieren over aangelegenheden die wij als kerk belangrijk vinden. Wij doen dat via de volgende communicatiekanalen:

  • website
  • kerkklanken
  • speakap
  • pgcs-actueel
  • zondagsbrief
  • kerkdienstgemist

   

  Omzien naar elkaar is een belangrijk onderdeel van het kerkzijn. Dit houdt onder andere in dat we mooie momenten met elkaar vieren en verdrietige momenten met elkaar delen. In ons kerkblad kan daarom het wel en wee van onze kerkleden worden genoemd.

  Wanneer we uw (bijzondere) persoonsgegevens willen gebruiken vragen wij altijd om uw toestemming, indien deze informatie ook toegankelijk is voor niet-kerkleden. Dit kan zowel mondeling als schriftelijk.

  Kerkdiensten
  Een kerkdienst in de Ichtuskerk is een openbare aangelegenheid. Hier kunnen foto’s gemaakt worden die in (externe) communicatie van de PGCS worden gebruikt. Van personen die in een dienst een publieke rol hebben (predikant, ouderling, muziekgroep, doop/opdraagouders, belijdenis) kunnen wel close-up-beelden worden genomen, die later ook worden gebruikt.

  Het maken van videobeelden, anders dan die voor kerkdienstgemist, wordt van tevoren aangekondigd. Er is dan ook een ruime mogelijkheid om uit het zicht te zitten.

 • Aanmelding nieuwsbrief (PGCS-actueel)

  Wanneer u zich aanmeldt voor onze digitale nieuwsbrief, PGCS-actueel, worden de verstrekte gegevens gebruikt om u de nieuwsbrief te kunnen mailen. De gegevens (onder meer uw e-mailadres en naam) worden opgeslagen in een mailsysteem dat door de PGCS gebruikt wordt om de nieuwsbrieven te sturen.

 • Uitzenden van kerkdiensten

  Dit beleid is van toepassing op het uitzenden van de kerkdiensten via Kerkdienstgemist.

  De PGCS zendt de kerkdiensten live uit met geluid én beeld via het platform Kerkdienstgemist. In de kerkzaal hangt een vaste camera en een beweegbare camera waarmee de dienst wordt opgenomen en uitgezonden.

  Beelden geven in de regel een totaalbeeld van de binnenkomst van de bezoekers en de gebeurtenissen tijdens de dienst rondom het liturgisch centrum.

  Uitzendingen zijn voor iedereen beschikbaar via de website van Kerkdienstgemist.

  In het gebouw van de Ichtuskerk en op de website wordt aan bezoekers duidelijk gemaakt dat de kerkdiensten worden opgenomen en vertoond via internet.

  Bezoekers worden niet in close-up opgenomen, maar alleen via een totaalbeeld.

  Bezoekers die zeker willen zijn dat ze niet in beeld komen kunnen achterin de kerkzaal plaatsnemen of op het balkon.

  Gastpredikanten worden van tevoren ingelicht over de uitzending.

  Een exemplaar van deze regeling ligt in de Ichtuskerk en is gepubliceerd op de website.

  Vragen, problemen of bezwaren tegen uitzendingen kunnen worden gemeld bij de privacy officer.