Voor kinderen

Gevarieerd en levendig.
De PGCS is een gemeenschap met een groot aantal kinderen en jongeren. Een zesde deel van onze gemeenschap is onder de 22 jaar oud. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. We hebben daarom een gevarieerd en levendig aanbod aan activiteiten voor jeugd en hun ouders. Bij de activiteiten via dit menu vind je meer informatie over inhoud, moment en wie je kunt benaderen. Leven uit geloof doe je samen, van welke leeftijd je ook bent.

Geloof begint thuis
Een opgroeiend kind leert de wereld ontdekken door te doen, te kijken en te luisteren. Het eigen gezin is daarbij de belangrijkste plek. In gesprek met jou als ouder leren zij zichzelf en de wereld kennen. Dat geldt voor opvoeding in het algemeen, dat geldt evengoed voor opvoeden in geloof. Om je als ouder te ondersteunen bij opvoeden in geloof is er een gespreksgroep en zijn er laagdrempelige ontmoetingsmomenten.

Kind en jongere
Hoe ouder je kind wordt, hoe belangrijker de omgeving en leeftijdsgenoten worden. Leeftijdsgenoten tegenkomen die ook een relatie hebben met kerk en geloof is belangrijk. We hebben daarom een veelzijdig aanbod aan activiteiten: om te doen, om te ontmoeten, om te leren en om te vieren. Er zijn ruim tachtig vrijwilligers actief in maar liefst twintig activiteiten.

Tot straks!

Elke tweede en vierde zondag van de maand is er kindernevendienst. De tweede zondag is er kindernevendienst XL: de kinderen zijn dan de gehele viering in de eigen ruimte. In de eigen ruimte krijgen zij het Bijbelverhaal op hun eigen niveau aangereikt en doen er creatieve en bezinnende spelvormen bij. De vierde zondag is er een reguliere kindernevendienst. Voorafgaand aan hun vertrek uit de kerkzaal heeft de voorganger een moment met de kinderen.
De kindernevendienst is voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar oud.

Wanneeriedere tweede en vierde zondag van de maand
Waarbijgebouw van de Ichtuskerk
Contactjeugd.kindernevendienst @ pgcs.nl

Kerkdiensten en de kleintjes

De zondagse kerkdienst is een oplaadmoment in de drukke week. Het is fijn om dan met je kleintje(s) naar de kerk te kunnen gaan. Kerkdiensten zijn echter niet erg geschikt voor baby’s en peuters. We bieden daarom de mogelijkheid dat je kleine kind veilig verzorgd wordt door vrijwilligers van de gemeente. Als de ouders dit willen mogen de kinderen worden opgehaald om de zegen in de kerk mee te maken.

Wanneerde tweede en vierde zondag van de maand vanaf 09.30 – 11.30 uur
Waarin zaal 4 en de bijbehorende uitbouw
Contactjeugd.oppasdienst @ pgcs.nl

Daar ga je dan…

Ieder jaar staan we als gemeenschap stil bij de overgang naar de middelbare school. Een belangrijk moment voor ouders en kinderen. De weg naar de viering is gevuld met diverse activiteiten. We markeren deze overgang van kind naar puber met een ingetogen ritueel van ouders en kinderen samen. Daarna komt de gein van de overstap naar de jeugdkerk. Met geschenken van de kerk en je ouders op zak en gezegend door God kun je dan de spannende toekomst in.

Wanneerjuni
Waarkerkzaal van de Ichtuskerk
Contactjeugd.jeugddienst @ pgcs.nl

Waar gaat geloof nou over?

Kinderen hebben vaak meer te vragen dan je aan antwoorden paraat hebt. Neem hun vragen over geloof en onze gewoontes in de kerk… Met basiscatechese krijgen de kinderen op een leerzame en leuke manier een veelvoud aan onderwerpen mee. Van Bijbel tot paaskaars, van de kelder in tot er samen op uit.
Basiscatechese wordt gegeven aan kinderen in groep 7 en groep 8 van de basisschool. De begeleiding is door vrijwilligers vanuit de gemeente, in samenwerking met een predikant.

Wanneer vierde zondag van de maand
Waarbijgebouw Ichtuskerk
Contactjeugd.basiscatechese @ pgcs.nl