Voor kinderen

Gevarieerd en levendig.
De PGCS is een gemeenschap met een groot aantal kinderen en jongeren. Een kwart van onze gemeenschap is onder de 25 jaar oud. Daar zijn we trots op en dat willen we graag zo houden. We hebben daarom een gevarieerd en levendig aanbod aan activiteiten voor jeugd en hun ouders. Bij de activiteiten via dit menu vind je meer informatie over inhoud, moment en wie je kunt benaderen. Leven uit geloof doe je samen, van welke leeftijd je ook bent.

Geloof begint thuis
Een opgroeiend kind leert de wereld ontdekken door te doen, te kijken en te luisteren. Het eigen gezin is daarbij de belangrijkste plek. In gesprek met jou als ouder leren zij zichzelf en de wereld kennen. Dat geldt voor opvoeding in het algemeen, dat geldt evengoed voor opvoeden in geloof. Om je als ouder te ondersteunen bij opvoeden in geloof is er een gespreksgroep en zijn er laagdrempelige ontmoetingsmomenten.

Kind en jongere
Hoe ouder je kind wordt, hoe belangrijker de omgeving en leeftijdsgenoten worden. Leeftijdsgenoten tegenkomen die ook een relatie hebben met kerk en geloof is belangrijk. We hebben daarom een veelzijdig aanbod aan activiteiten: om te doen, om te ontmoeten, om te leren en om te vieren. Er zijn ruim tachtig vrijwilligers actief in maar liefst twintig activiteiten.

Tot straks!

Iedere zondagmorgen tijdens de kerkdienst is er een deel van de viering dat de kinderen samen zijn in een aparte ruimte. Hier krijgen zij het Bijbelverhaal op hun eigen niveau aangereikt en doen er creatieve en bezinnende spelvormen bij. Voorafgaand aan hun vertrek heeft de voorganger een moment met de kinderen. De kindernevendienst is voor kinderen van vier tot en met twaalf jaar oud.

Wanneeriedere zondagmorgen tijdens de kerkdienst
Waarbijgebouw van de Ichtuskerk
Contactkindernevendienst @ pgcs.nl

Het is iedere keer een feestje!

Tweemaal per seizoen zijn er vieringen die speciaal zijn vormgegeven voor kinderen. Dat merk je aan de makkelijke liederen, speelse werkvormen en de losse sfeer. De vieringen zijn thematisch en bieden diverse ingangen voor kinderen om deel te nemen. Een mooi moment voor jong en oud.

Wanneerhet hele seizoen door
Waarin de Ichtuskerk

Er was eens…

Ieder jaar wordt een musical opgevoerd op kerstavond. Al weken van tevoren hebben de kinderen hun liederen en stukken ingestudeerd. De zaal zit vol. De lichten gaan aan. Na een uur klinkt het laatste lied alweer. En ja, weer is het gelukt het verhaal van Kerst eigentijds en energiek neer te zetten!
Voor alle kinderen van groep 3-8 van het basisonderwijs. Het oefenen start in november.

Wanneerzeven maal in november en december
Waarbijgebouw en kerkzaal van de Ichtuskerk
Contactkerstmusical @ pgcs.nl

Kerkdiensten en de kleintjes

De zondagse kerkdienst is een oplaadmoment in de drukke week. Het is fijn om dan met je kleintje(s) naar de kerk te kunnen gaan. Kerkdiensten zijn echter niet erg geschikt voor baby’s en peuters. We bieden daarom de mogelijkheid dat je kleine kind veilig verzorgd wordt door vrijwilligers van de gemeente. Als de ouders dit willen mogen de kinderen worden opgehaald om de zegen in de kerk mee te maken.

Wanneeriedere zondagmorgen vanaf 09.30 – 11.30 uur
Waarin zaal 4 en de bijbehorende uitbouw
Contactjeugd.oppasdienst @ pgcs.nl

Doe jij straks de voordeur?

Bij het collecteren helpen kinderen mee. Vanaf de leeftijd van 8 jaar mag je hiermee beginnen. Verantwoordelijk werk, want we willen natuurlijk niemand de collecte laten missen. Dus kom in beweging! Want welk kind wil er nu niet even lekker lopen tijdens de kerkdienst?

Wanneertijdens en na elke dienst in de Ichtuskerk.
Waarin de Ichtuskerk
Contacteredienstteam @ pgcs.nl

Daar ga je dan…

Ieder jaar staan we als gemeenschap stil bij de overgang naar de middelbare school. Een belangrijk moment voor ouders en kinderen. De weg naar de viering is gevuld met diverse activiteiten. We markeren deze overgang van kind naar puber met een ingetogen ritueel van ouders en kinderen samen. Daarna komt de gein van de overstap naar de jeugdkerk. Met geschenken van de kerk en je ouders op zak en gezegend door God kun je dan de spannende toekomst in.

Wanneerjuni
Waarkerkzaal van de Ichtuskerk
Contactjeugddienst @ pgcs.nl

Waar gaat geloof nou over?

Kinderen hebben vaak meer te vragen dan je aan antwoorden paraat hebt. Neem hun vragen over geloof en onze gewoontes in de kerk… Met basiscatechese krijgen de kinderen op een leerzame en leuke manier een veelvoud aan onderwerpen mee. Van Bijbel tot paaskaars, van de kelder in tot er samen op uit.
Basiscatechese wordt gegeven aan twee parallelle groepen: groep 7 en groep 8 van de basisschool. De begeleiding is door vrijwilligers vanuit de gemeente, in samenwerking met een predikant.

Wanneertien bijeenkomsten van oktober tot in februari
Waarbijgebouw Ichtuskerk
Contactbasiscatechese @ pgcs.nl

Met kinderen aan het avondmaal
Al geruime tijd kennen wij de gewoonte om met jong en oud samen de maaltijd van de Heer te vieren. We delen brood en wijn / druivensap. Op een leeftijd dat kinderen dit gaan begrijpen, bieden wij een korte serie van drie bijeenkomsten aan. De laatste avond is een sedermaaltijd, voorafgaand aan de zondag dat we avondmaal vieren. De kinderen hebben dan een actieve rol in de viering. De serie is bedoeld van kinderen van 7 en 8 jaar oud.

Wanneerom het jaar, drie bijeenkomsten met meedoen tijdens een zondagse viering
Waarbijgebouw Ichtuskerk
Contactavondmaalscatechese @ pgcs.nl

We gaan knallen!

Ieder jaar doen we mee met het gekke, soms chaotische bijbelspel van JOP. Dit landelijke spel wordt tegelijkertijd gehouden op honderden plaatsen in Nederland. Binnen een vaste tijd moet een aantal opdrachten afgewerkt worden. Jullie krijgen opdrachten, waarin uithoudingsvermogen, creativiteit, samenwerken, puzzelvaardigheid en enthousiasme nodig zijn. De eindscore bepaalt je plek op de ranglijst van Overijssel!!

Wanneer1e vrijdag in februari
WaarIn en om de Ichtuskerk