Wij zoeken

In de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar zijn meer dan driehonderd vrijwilligers actief, die deelnemen aan één of meer vrijwilligersgroepen.

Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het koffieschenken na de dienst. Maar veel werk wordt ook achter de schermen verzet.

Om onze kerk draaiende te houden hebben we jullie als vrijwilliger hard nodig.
Wil je ook je steentje bijdragen? Kijk dan of er bij de onderstaande functies iets voor je bij zit.

Kerkrentmeesters zoekt …

Het college van Kerkrentmeesters (CKRM) beheert de zakelijke kant van de kerkelijke gemeente. Natuurlijk zijn de financiën hierin erg belangrijk. Andere taken zijn onderhoud van de gebouwen, verzekeringen, archiefbeheer, ledenadministratie, etc.

Voorzitter CKRM
Lees meer »

Werver en beheerder advertenties Kerkklanken
Lees meer »

College van Diakenen zoekt …

Het College van Diakenen richt zich op het tastbaar maken van ons geloof door de gaven in de breedste zin te delen. Daarnaast richt zij zich op het creëren van betrokkenheid bij en bewustwording van diaconaal werk van de gemeente (incl. de jeugd).

Diaken
Lees meer »

Jeugdraad

De jeugdraad zoekt per direct een

Jeugdcoördinator
Lees meer »

Team Pastoraat zoekt …

Als lid van het team Pastoraat heb je het hart om oog te hebben voor onze medemens, die een moeilijke levensfase doormaakt.

Deze medemens kan bij het Team Pastoraat zijn/haar verhaal doen en zo helpt het Team Pastoraat deze medemens om zijn/haar levenspad gesterkt verder te vervolgen. Dit doen we vanuit de wetenschap dat ieder mens in de ogen van Hem “die er zijn zal” waardevol is en gekend mag worden.

Dat ‘proberen er te zijn’ is een taak van ons allen: wij in het Team Pastoraat helpen elkaar om dat vorm te geven.

Pastoraal ouderling
Lees meer »

Autoververvoer wijk Colmschater Enk
Lees meer »

Autoververvoer wijk Colmschater Enk
Lees meer »