Wij zoeken

In de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar zijn meer dan driehonderd vrijwilligers actief, die deelnemen aan één of meer vrijwilligersgroepen.

Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het koffieschenken na de dienst. Maar veel werk wordt ook achter de schermen verzet.

Om onze kerk draaiende te houden hebben we jullie als vrijwilliger hard nodig.
Wil je ook je steentje bijdragen? Kijk dan of er bij de onderstaande functies iets voor je bij zit.

Kerkrentmeesters zoeken …

Het college van Kerkrentmeesters (CKRM) beheert de zakelijke kant van de kerkelijke gemeente. Natuurlijk zijn de financiën hierin erg belangrijk. Andere taken zijn onderhoud van de gebouwen, verzekeringen, archiefbeheer, ledenadministratie, etc.

Per september 2022. Meer info bij Bart Lubberdink (krm.voorzitter@pgcs.nl)

Per heden. Meer info bij Rogier Verstrijden (rogierverstrijden@ziggo.nl)

Per heden. Meer info bij Bart Lubberdink (krm.voorzitter@pgcs.nl)

Per september 2022. Meer info bij Bart Lubberdink (krm.voorzitter@pgcs.nl)

College van Diakenen zoekt…

Het College van Diakenen richt zich op het tastbaar maken van ons geloof door de gaven in de breedste zin te delen. Daarnaast richt zij zich op het creëren van betrokkenheid bij en bewustwording van diaconaal werk van de gemeente (incl. de jeugd).

Op dit moment zijn alle functies bezet.

Wil je toch helpen of meer informatie?
Mail dan naar welkom@pgcs.nl.

Jeugdraad

De jeugdraad zoekt per direct een

Jeugdcoördinator
Meer info bij Jan Vroonland (janvr@ziggo.nl)


Communicatiecommissie

De communicatiecommissie gaat over de verschillende communicatiemiddelen (Kerkklanken, zondagsbrief, website, speakap). De commissie ontwikkelt daarnaast visie op hoe we als kerk willen communiceren in brede zin. Ook ondersteunt de commissie indien gewenst andere raden en commissies op het gebied van communicatievraagstukken.

Vrijwilliger 

Onze kerk heeft naast voorzitters, notulisten, penningmeesters ook nog andere vrijwilligers nodig die mee willen helpen. Zo is er een fotograaf, meerdere kosters, het beamerteam, kindernevendienst en zo zijn er nog wel meer te noemen. Mocht er iets bij zitten dat je leuk lijkt, neem dan contact op met de persoon die bij de vacature staat vermeld of stuur een email naar welkom@pgcs.nl.

Team Pastoraat

Als lid van het team Pastoraat heb je het hart om oog te hebben voor onze medemens, die een moeilijke levensfase doormaakt.

Deze medemens kan bij het Team Pastoraat zijn/haar verhaal doen en zo helpt het Team Pastoraat deze medemens om zijn/haar levenspad gesterkt verder te vervolgen. Dit doen we vanuit de wetenschap dat ieder mens in de ogen van Hem “die er zijn zal” waardevol is en gekend mag worden.

Dat ‘proberen er te zijn’ is een taak van ons allen: wij in het Team Pastoraat helpen elkaar om dat vorm te geven.

Per heden. Meer info bij Rogier Verstrijden (zondagsbrief@pgcs.nl)

Op dit moment zijn alle functies bezet.

Wil je toch helpen of meer informatie?
Mail dan naar welkom@pgcs.nl.

Per heden. Meer info bij Arjan Bennink (bennink1@gmail.com)

Per heden. Meer info bij Arjan Bennink (bennink1@gmail.com)

Per heden. Meer info bij Gerrieke Blikman (ghblikman@gmail.com)