In de Protestantse Gemeente Colmschate-Schalkhaar zijn meer dan driehonderd vrijwilligers actief, die deelnemen aan één of meer vrijwilligersgroepen.

Veel vrijwilligerswerk is zichtbaar, zoals bijvoorbeeld het koffieschenken na de dienst. Maar veel werk wordt ook achter de schermen verzet.

Om onze kerk draaiende te houden hebben we jullie als vrijwilliger hard nodig.
Wil je ook je steentje bijdragen? Kijk dan of er bij de onderstaande functies iets voor je bij zit.

Kerkrentmeesters

Wij zoeken

Het college van Kerkrentmeesters (CKRM) beheert de zakelijke kant van de kerkelijke gemeente. Natuurlijk zijn de financiën hierin erg belangrijk. Andere taken zijn onderhoud van de gebouwen, verzekeringen, archiefbeheer, ledenadministratie, etc.

 • Een penningmeester

  College van Kerkrentmeesters is op zoek naar een Penningmeester

   Wat ga je doen

  Je stelt de begroting en de jaarrekening op en presenteert deze in de kerkenraad. Daarnaast hou je toezicht op de financiële administratie. Je onderhoudt contacten met raden en commissies over financiële zaken, zoals begroting en realisatie. Je neemt deel aan de vergaderingen van het College. Daarnaast bereken je maandelijks het traktement, de salarissen en de toelagen. Ook draag je zorg voor de (loon)belastingaangifte en betalingen.

  Wie zoeken wij

  Wij zoeken iemand die een sterk financieel inzicht heeft met kennis van boekhouden. Je bent flexibel, communicatief vaardig en een beetje nauwkeurig werken is niet verkeerd.  Je bent ongeveer 1 tot 2 uur per week hiermee bezig.

  Waar kom je terecht

  In een gemotiveerd team van velerlei jonge pluimage. Als team gaan wij minimaal 1 maal per jaar uit eten wat altijd erg gezellig.

  Reageren of meer informatie?

  Neem dan contact op met Everard Post

  ☎  0570-65 17 81
  ✉  krm.voorzitter@pgcs.nl

 • Een notulist

  College van Kerkrentmeesters is op zoek naar een Notulist

  Wat ga je doen

  Je bent aanwezig bij de vergaderingen van de kerkrentmeesters en maakt een verslag van de vergaderingen. Wij vergaderen één keer per maand.
  Tijdens de vergadering maak je aantekeningen die je later verwerkt in een verslag.

  Wat heb je nodig

  Wat tijd en een computer 🙂 Dat je daarnaast ook nog beschikt over de kwaliteit “nauwkeurig kunnen werken” waarderen wij zeer.
  Aan tijd ben je gemiddeld niet meer kwijt dan 1 uur per week.

  Waar kom je terecht

  In een gemotiveerd team van velerlei jonge pluimage. Als team gaan wij minimaal 1 maal per jaar uit eten wat altijd erg gezellig.

  Reageren of meer informatie?

  Lijkt je deze taak leuk, neem dan contact op met Everard Post

  ☎  0570-65 17 81
  ✉  krm.voorzitter@pgcs.nl

   

 • Een voorzitter

  Het College van Kerkrentmeesters is op zoek naar een nieuwe Voorzitter

  Wat ga je doen

  Als voorzitter van het college van Kerkrentmeesters geef je leiding aan de werkzaamheden die binnen het college vallen. Daarbij kun je denken aan het voorbereiden en begeleiden van vergaderingen, onderhoud van de kerk en de bijgebouwen, zorgen dat de kerk financieel gezond is en blijft en nog een aantal andere zaken. Wat die zijn kun je te weten komen door contact op te nemen d.m.v. onderstaande gegevens.

  Wij zoeken

  Iemand die van huis uit beschikt over enig financieel inzicht, flexibel en communicatief zijn mannetje of vrouwtje staat en die uiteraard tijd en zin heeft om iets voor onze kerk te doen.

  Ben je daarnaast ook nog nauwkeurig dan vinden we dat helemaal top.

  Waar kom je terecht

  In een gemotiveerd team van velerlei jonge pluimage. Als team gaan wij minimaal 1 maal per jaar uit eten wat altijd erg gezellig.

  Reageren of meer informatie?

  Neem dan contact op met Everard Post

  ☎  0570-65 17 81
  ✉  krm.voorzitter@pgcs.nl

   

Diaconie

Wij zoeken

Het College van Diakenen richt zich op het tastbaar maken van ons geloof door de gaven in de breedste zin te delen. Daarnaast richt zij zich op het creëren van betrokkenheid bij en bewustwording van diaconaal werk van de gemeente (incl. de jeugd).

 • een lid voor de ZWO commissie

  Vanuit de ZWO, dat staat voor Zending, Werelddiaconaat, Ontwikkelingssamenwerking, informeer je de kerkleden over inhoud, noodzaak en betekenis van het ZWO-werk.  Je bent gericht op de nood in onze omgeving en de wereld om je heen en probeert hierin ideeën tot uitvoer te brengen.

  Je betrekt mensen hierbij en probeert samen de onrechtvaardigheid in de wereld te verminderen d.m.v. geld inzamelen of het organiseren van activiteiten binnen de gemeente.

  We zijn vooral momenteel op zoek naar secretariële ondersteuning.

  Reageren of meer informatie?

  Neem dan contact op met: Aagje Papineau Salm

  ☎  0570-65 00 18
  ✉  diaconie@pgcs.nl

Communicatie

Wij zoeken

De communicatiecommissie gaat over de verschillende communicatiemiddelen (Kerkklanken, zondagsbrief, website, speakap). De commissie ontwikkelt daarnaast visie op hoe we als kerk willen communiceren in brede zin. Ook ondersteunt de commissie indien gewenst andere raden en commissies op het gebied van communicatievraagstukken.

 • Een voorzitter

  De Communicatie Commissie is op zoek naar een nieuwe Voorzitter

  Wat ga je doen

  Je geeft leiding aan de vergaderingen van de commissie en – samen met de commissieleden – bevorder je actief het overleg binnen de PGCS en naar buiten. Je stimuleert een goede synergie van de communicatiemiddelen binnen de kerk en vervult een actieve rol t.a.v. mogelijk gebruik van nieuwe communicatiemiddelen. Ook ben je gesprekspartner voor de Kerkenraad, Kleine Kerkenraad en predikanten.

  Wie zoeken wij

  Je hebt interesse in communicatiemiddelen en hebt ideeën over communicatie in brede zin. Je vindt het geen probleem om naar buiten toe gesprekspartner te zijn en als je van gezelligheid houdt, zit je bij ons goed!

  Waar kom je terecht

  Je zit in een klein en gemotiveerd team met verschillende achtergronden en bent gemiddeld 1 tot 2 uur per week kwijt met dit werk.

  Reageren of meer informatie?

  Neem dan contact op met Harm Klein

  ☎  0570-
  harm.klein@hotmail.com

Diversen

Wij zoeken

Onze kerk heeft naast voorzitters, notulisten, penningmeesters ook nog andere vrijwilligers nodig die mee willen helpen. Zo is er een fotograaf, meerdere kosters, het beamerteam, kindernevendienst en zo zijn er nog wel meer te noemen. Mocht er iets bij zitten dat je leuk lijkt, neem dan contact op met de persoon die bij de vacature staat vermeld of stuur een email naar welkom@pgcs.nl.

 • Een scriba
  Wat ga je zoal doen

  De scriba is als het ware de secretaris van de Kerkenraad.

  Als scriba ben je verantwoordelijk voor alle inkomende correspondentie. Deze beantwoord je of stuur je door. Alle correspondentie gaat via de scriba. Daarnaast maak je agenda’s voor de kerkenraad en de kleine kerkenraad en je zorgt ervoor dat de notulen, agenda en andere belangrijke stukken worden gearchiveerd.

  Je stelt het rooster voor vergadering op en je bent een spin in het web voor allerlei overige zaken. Daarnaast schrijf je regelmatig een artikel in kerkklanken.

  Wie zoeken wij

  Je bent organisatorisch ingericht en je bent initiatiefrijk. Je kunt goed samenwerken en je hebt goede contactuele vaardigheden.

  Waar kom je terecht

  De kerkenraad is een enthousiast en dynamisch team met veel verschillende inzichten en persoonlijkheden, waarin je bijdraagt aan het bepalen van beleid en visie ten aanzien van onze kerk.

  Reageren of meer informatie?

  Neem dan contact op met Jan Hulzebosch.

  ☎  0570-65 20 32
  ✉  kerkenraad.voorzitter@pgcs.nl

 • Een (hulp)koster

  We zoeken ter versterking van het kostersteam een (hulp)koster. Omwille van de diversiteit hebben we het liefst een vrouw maar een man is natuurlijk ook van harte welkom.

  Als koster heb gemiddeld één keer in de acht weken een dienst. Zijn of haar werk bestaat uit het voorbereiden van de kerkdienst in praktische zin, zoals het openen van de kerk, klaarzetten van materialen, het ontvangen van kerkgangers etc.

  Je dienst begint in principe om 9.00 uur en eindigt om ongeveer 12.00 uur. Je wordt opgenomen in een enthousiast team.

  Reageren of meer informatie?

  Neem dan contact op met Koster Jaap Weeda

  ☎ 06-46648860
  ✉ koster@pgcs.nl

  of met Harry Nijmeijer op
  ☎ 06-23643641

Team Pastoraat

Wij zoeken

Als lid van het team Pastoraat heb je het hart om oog te hebben voor onze medemens, die een moeilijke levensfase doormaakt.

Deze medemens kan bij het Team Pastoraat zijn/haar verhaal doen en zo helpt het Team Pastoraat deze medemens om zijn/haar levenspad gesterkt verder te vervolgen. Dit doen we vanuit de wetenschap dat ieder mens in de ogen van Hem “die er zijn zal” waardevol is en gekend mag worden.

Dat ‘proberen er te zijn’ is een taak van ons allen: wij in het Team Pastoraat helpen elkaar om dat vorm te geven.