• Intrededienst van Henk Schuurman dd 25 juni 2017